Документа Обавештења

ЗАКЉУЧЦИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ОД 08.05.2020.ГОДИНЕ

На једанаестој ванредној седници Општинског штаба за ванредне ситуације Брус, одржаној дана 08.05.2020 године, а у вези настале ситуације донети су следећи закључци:

Усваја се записник са десете ванредне седнице ОпШВС одржане дана 30.04.2020 године.  НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи Брус да настави са поштовањем ванредних мера у заштити од пандемије вируса COVID-19, пре свега да настави са набавком дезинфекционих средстава, заштитне опреме и осталих неопходних средстава за заштиту становништва од пандемије вируса COVID-19.
НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи Брус да уз поштовање свих санитарно-епидемиолошких мера и мера социјалне дистанце, крене са пуним радним временом од дана престанка ванредног стања. Посебну пажњу обратити на шалтерске послове у смислу санитарно-епидемиолошке заштите запослених, уколико постоји могућност размотрити и електронско пословање.
НАЛАЖЕ СЕ свим службама, јавним установама и предузећима чији је оснивач општина Брус да крену са редовним обављањем својих пословних активности уз поштовање свих прописаних санитарно-епидемиолошких мера и мера социјалне дистанце.
НАЛАЖЕ СЕ Комуналној инспекцији ОУ Брус да у сарадњи са надлежним Републичким инспекцијама наставе са обиласком и надзором спровођења санитарно-епидемиолошких мера.
У складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл.гласник РС“, број 66 од 07.05.2020 г.), правна лица и предузетници (послодавци) који обављају област трговине на мало и услуге у области угоститељства у обавези су да организују рад у својим објектима уз поштовање санитарно-епидемиолошких мера и одржавање социјалне дистанце.
Укида се ограничавање радног времена уведеног за време ванредног стања, за све малопродајне трговинске објекте, пекаре,апотеке,угоститељске и друге објекте за које је важило ограничење.
НАЛАЖЕ СЕ ЈКП “Расина” Брус да настави са дезинфекцијом круга Дома здравља Брус, градских улица, тротоара, као и свих осталих јавних објеката и површина за којима постоји потреба.
Сва лица су дужна да примењују све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразних болести COVID-19 (Ношење маски и рукавица, међусобно растојање између два лица од најмање два метра и др.).
До даљњег није дозвољен рад биоскопске сале Центра за културу Брус и одржавање свих других манифестација у затвореном простору.
У Општинској управи Брус call centar наставља са радом, све до добијања другачије инструкције, радним данима у времену од 07:00-15:00 часова, у циљу давања информација најстаријих суграђана о начинима и пружању помоћи.
Штаб препоручује ЈКП „Расина“ Брус да због немогућности контролисања међусобног растојања између грађана и планираних дезинфекција на даље ради само Зелена пијаца у Брусу.

Командант Општинског штаба за ванредне ситуације
Саша Милошевић

Leave a Comment