Документа Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС

Поводом израде Измена дела плана генералне регулације за насеље Брзеће – Копаоник целина 6 ( зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона Бела Река) и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Измена дела плана генералне регулације за насеље Брзеће – Копаоник целина 6 (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона Бела Река), обавештавају се заинтересована лица да ће јавна седница Комисије за планове бити одржана  дана 20.05.2020. године са почетком у 12,00 часова, у згради Општинске управе општине Брус, у малој сали за састанке, улица Краља Петра Првог, број 120.

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС

                                                                                                                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                             Саша Милошевић

Leave a Comment