Документа Обавештења

ЗАКЉУЧЦИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ОД 10.06.2020.ГОДИНЕ

Република Србија

ОПШТИНА БРУС

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 87-12.12/2020-II

10.06.2020.године

Брус

            Општински штаб за ванредне ситуације Брус, дана 10.06.2020 године, са почетком у 12:00 часова, у Кабинету Председника општине, одржао је тринаесту ванредну седницу у 2020-ој  години.

              На седници штаба је сагледано стање на територији општине Брус, након појаве  обилних падавина, као и  мере које предузимају надлежна предузећа, установе и службе, сходно добијеном упозорењу Сектора за ванредне ситуације, број: 279/20 од 08.06.2020 године.

          На седници штаба извештај су поднели  руководиоци предузећа и служби са подручја општине Брус о предузетим мерама и активностима. Штаб је константовано да су предузете  све неопходне мере на побољшању насталог стања, а потом је  донео  следеће:

     З А К Љ У Ч К Е

  1. Обавезује се ЈKП „Расина“ Брус , да   стави у функцију сву расположиву механизацију и уложи додатне напоре на отклањању последица услед појаве велике количине падавина.
  2. Извршити додатно ангажовање неопходних посебних радних машина приватних предузетника, а све у циљу што хитнијег отклањања последица насталих услед појаве велике количине падавина и стварања бујичних поплава.
  3. Ангажују се Стручно-оперативни тимови за заштиту од поплава и других штетних дејстава вода, и за заштиту од земљотреса, одрона и клизишта, а све у циљу што хитнијег отклањања последица насталих услед појаве велике количине падавина и стварања бујичних поплава.
  4. Обавезује се Одсек за инспекцијске послове ОУ Брус да изврши надзор и контролу свих изграђених нелегалних објеката на водама другог реда на територији општине Брус.
  5. Обавезују се повереници у МЗ да обиђу критична места на којима је дошло до причињења штете услед појаве велике количине падавина и стварања бујичних поплава. О насталим последицама дужни су да обавесте Општински штаб за ванредне ситуације Брус.

КОМАНДАНТ ОпШВС

Саша Милошевић

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment