Документа Обавештења

ЗАКЉУЧЦИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ОД 17.06.2020.ГОДИНЕ

Република Србија

ОПШТИНА БРУС

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број : 87-12.14/2020-II

17.06.2020.године

Брус

На територији општине Брус дошло је до повећања броја лица оболелих од заразне болести COVID-19. Услед повећаног броја контакaта становништва са лицима оболелим од COVID-19, у сарадњи са епидемиолошком службом ЗЗЈЗ Крушевац Штаб прати и предузима све неопходне мере у циљу сузбијања и ширења заразне болести COVID-19.

Дана 17.06.2020 године у Кабинету председника општине Брус, одржана је хитна телефонска седница Општинског штаба за ванредне ситуације. На петнаестој ванредној седници Општинског штаба за ванредне ситуације Брус, донети су следећи закључци :

  1. Налаже се ЈКП ,, Расина “ Брус да на основу Закона о заштити становништва од заразних болести, предузима све потребне мере око поступања са посмртним остацима лица која су преминула од последица вируса COVID-19, као и лица код којих није потврђено присуство вируса или нису тестирана, а која су била у блиском ( директном) контакту са лицима код којих је потврђено присуство вируса.
  2. Налаже се ЈКП ,, Расина “ Брус да у сарадњи са повереницима цивилне заштите, након примене свих мера око поступања са посмртним остацима лица која су преминула од последица вируса COVID-19, као и лица код којих није потврђено присуство вируса или нису тестирана , а која су била у блиском ( директном) контакту са лицима код којих је потврђено присуство вируса, изврши дезифекцију свих јавних површина и простора на ком се налазило преминуло лице, а све у циљу сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID-19.

КОМАНДАНТ ОпШВС

Саша Милошевић

Leave a Comment