Документа Новости Обавештења

ЗАКЉУЧЦИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ОД 23.06.2020.ГОДИНЕ

 

      Дана 23.06.2020 године у Кабинету председника општине Брус, одржана је шеснаеста ванредна телефонска седница Општинског штаба за ванредне ситуације Брус .

ДНЕВНИ РЕД

 1. Предузимање превентивних и оперативних мера заштите и спасавања од настанка појаве поплава на територији општине Брус.
 2. Остала питања.

На основу издатих упозорења Сектора за ванредне ситуације 09 број: 301/20, у вези најаве обилних падавина за период до 26-ог јуна 2020. године, а нарочито за 22. и 23. јуна 2020.године, а у складу са наглим порастом водостаја на водама првог и другог реда на територији општине Брус, ОпШВС Брус је одржао телефонску седницу и донео следеће:

З А К Љ У Ч К Е

 1. Налаже се субјекту од посебног значаја за заштиту и спасавање ЈКП ,,Расина“  Брус, да хитно стави у функцију сву расположиву механизацију и људство, и уложи додатне напоре на отклањању последица услед појаве велике количине падавина на критичним местима на водама првог и другог реда на територији општине Брус.
 2. Ватрогасно спасилачка јединица Брус, ЈКП ,,Расина“ Брус уз ангажовање специфичних радних машина приватних предузетника у обавези су да изврше одстрањивање придошлог материјала – дебла на брани код одмаралишта ,,Агроекспорт“ у насељу Кобиље у Брусу а по потреби и на другим критичним местима. Задатак спровести ОДМАХ.
 3. Руководилац и чланови стручно-оперативног тима за заштиту од поплава и других штетних дејстава вода и члан штаба задужен за одбрану од поплава у обавези су да врше обилазак критичних места и да о свом ангажовању обавештавају команданта и начелника ОпШВС Брус.
 4. Забрањује се прелаз пешака преко бране на реци Расина код одмаралишта ,,Агроекспорт“ у насељу Кобиље у Брусу.
 5. У случају прелива воде из речног корита реке Расине на критичном месту у делу Расинске улице обуставити саобраћај.
 6. У случају потребе ангажовати добровољце на пуњењу и постављању џакова са песком који су добијени у ранијем периоду.
 7. Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађанство да се не приближавају речном кориту и  да не прилазе обалама набујалих река како не би угрозили своје животе.
 8. Путем средстава јавног информисања штаб обавештава грађане да у случају претње настанка поплавног таласа пријаве изврше дежурним службама :
 • Ватрогасно спасилачка јединица Брус на телефон 193
 • Полицијској станици Брус на телефон 192
 • ЈКП Расина Брус на телефон 037/ 3825-862.

 

КОМАНДАНТ ОпШВС

Саша Милошевић

Leave a Comment