Документа Обавештења

ЗАКЉУЧЦИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ОД 18.07.2020.ГОДИНЕ

Република Србија
ОПШТИНА БРУС
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број : 87-12.20/2020-II
18.07.2020.године
Брус

У складу са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Брус број: 87-289/2020-II од 07.07.2020 године, мерама Владе Републике Србије од 09.07.2020.године, Уредбом о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (,, Службени гласник РС” број: 66/2020, 93/2020, 94/2020 и 100/2020) Општински штаб за ванредне ситуације општине Брус, на двадесетпрвој ванредној телефонској седници одржаној дана 18.07.2020. године, доноси :

ЗАКЉУЧАК

о изменама и допунама Закључака број 87-12.18/2020 од 07.07.2020.године 

1. У Закључку Општинског штаба за ванредне ситуације Брус 87-12.18/2020-II од 07.07.2020.године, члан 1. мења се и гласи:

1. Обавезно је ношење заштитних маски у свим јавним затвореним просторима, односно објектима.
Обавезно је ношење маски на јавним местима на отвореном простору, на местима на којима није могуће одржати растојање између два лица од један и по метар ( испред продавница, апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и сл.).
Родитељи малолетне деце или деце са посебним потребама, односо њихови  старатељи дужни су да обезбеде да деца носе заштитну маску.

2. Ограничава се рад угоститељских објеката (кафића, барова, ресторана, хотела-хотелских ресторана, кладионица које пружају угоститељске услуге, сала за организвање прослава, дечјих играоница), као и објеката за пружање игара на срећу ( спортске кладионице, слот клубови и др.) на територији општине Брус.
Радно време ограничава према следећој динамици и то:

– ограничава се радно време угоститељских објеката који немају башту и ноћних клубова, тако да ти објекти неће радити од 21.00 часа до 06.00 часова наредног дана,
– ограничава се радно време угоститељских објеката који имају башту, тако да ти објекти неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21.00 часа, а у отвореном делу објекта (башти) од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана.

3. Закључак ступа на снагу ОДМАХ и биће објављен на сајту општине Брус .

КОМАНДАНТ ОпШВС
Саша Милошевић

Leave a Comment