Документа Обавештења

ЗАКЉУЧЦИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ОД 10.08.2020.ГОДИНЕ

 

      У складу са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Брус број: 87-289/2020-II од 07.07.2020 године, мерама Владе Републике Србије од 09.07.2020. године, Уредбом о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19  (,, Службени гласник РС” број: 66/2020, 93/2020, 94/2020 и 100/2020) и мишљењем Завода за јавно здравље Крушевац, број 515 од 05.08.2020 године са појашњењем предложених мера, Општински штаб за ванредне ситуације општине Брус, на двадесетдругој ванредној телефонској седници одржаној дана 10.08.2020. године, доноси :

ЗАКЉУЧАК
о изменама и допунама Закључака број 87-12.18/2020 од 07.07.2020.године

  1. У Закључку Општинског штаба за ванредне ситуације Брус 87-12.18/2020-II од 07.07.2020.године, члан 7. мења се и гласи:
  • Одобрава се отварање и рад градског базена у Брусу уз обавезно спровођење мера превенције предложених од стране Завода за јавно здравље Крушевац, број 515 од 05.08.2020 године са допуном појашњења.
  • Контролу спровођења наложених мера вршиће инспектори Одсека за инспекцијске послове Општинске управе Брус и Одељење санитарне инспекције Одсека за санитарни надзор Крушевац у кординацији са Општинским штабом за ванредне ситуације Брус.
  1. Закључак ступа на снагу ОДМАХ и биће објављен на сајту општине Брус.

                                                                  КОМАНДАНТ ОпШВС

                                                                Саша Милошевић

Документ можете преузети овде.

Leave a Comment