Документа Обавештења

ЗАКЉУЧЦИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ОД 14.08.2020.ГОДИНЕ

      Дана 14.08.2020 године одржана је двадесет-трећа ванредна седница Општинског штаба за ванредне ситуације. Након разматрања и усвајања дневног реда, разматрана је епидемиолошка ситуација инфекције изазване вирусом COVID-19 на територији Општине Брус током трајања ванредне ситуације. На двадесет-трећој ванредној седници Општинског штаба за ванредне ситуације Брус  донети су следећи :

З А К Љ У Ч Ц И

  1. Усваја се записник са предходних  седница ОпШВС Брус одржаних у периоду од  30.06.2020 године до данас.
  2. Након усвајања  извештаја надлежних служби о епидемиолошкој ситуацији на подручју општине Брус, Штаб је константовао да је епидемиолошка ситуација на подручју општине Брус побољшана у односу на период пре доношења Одлуке о проглашењу ванредне ситуације број : 87-289/2020-II од 07.07.2020 године.
  3. Услед примене Одлуке о проглашењу ванредне ситуације број : 87-289/2020-II од 07.07.2020 године и безбедности грађана, Штаб је донео закључак да се предстојећа  манифестација ,, ДАНИ ПРЕОБРАЖЕЊА 2020” која се традиционално одржава у августу месецу текуће године, ове године због настале ситуације изазване вирусом COVID-19 не одржи.
  4. Током трајања ванредне ситуације на територији општине Брус, наставити са дезинфекцијом свих јавних површина, градских улица и тротоара, круга Дома Здравља Брус, као и других јавних површина са великом фреквенцијом људи.  За наведене и реализоване активности које спроводи ЈКП ,,Расина“ Брус обавезна је примена Решења о давању сагласности на програм плана и чишћења саобраћајних и јавних површина и одржавање јавне хигијене и јавног зеленила на подручју града Бруса и насеља Брзеће за 2020. годину, број: 352-115/2019-I од 12.11.2019 године усвојеног од стране Скупштине општине Брус.
  1. Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен на сајту општине Брус .

            КОМАНДАНТ ОпШВС

                                                                       Саша Милошевић

Leave a Comment