Документа Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНОМ ОБЈЕКТУ

У складу са  Законом о угоститељству („Сл.гласник РС“ бр.17/2019) као и Правилником о начину уношења рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података („Сл.гласник РС“ бр.87/2020) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту попут хостела, преноћишта, коначишта, ботела, хана, конака, етно куће, салаша, виле, кампиралишта, кампинг одморишта, кампинг стопа и др, у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма, у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба,

          -да се евидентирају  тако што ће поднети пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.

Позивају се  сви угоститељи који пружају услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту на територији општине Брус да испуне своју законску обавезу и да поднесу пријаву Општинској управи општине Брус ради уношења података у Централни информациони систем Е-туриста ради несметаног обављања делатности.

Од 1.октобра 2020.године угоститељи ће моћи да пријављују домаће и стране  туристе искључиво преко ЦИС-а Е туриста.

             Све потребне информације можете добити у згради Општинске управе Брус, приземље, канцеларија број 10, Туристичкој организацији општине Брус, као и на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС.

Општинска управа општине Брус

Leave a Comment