ВАЖНО Документа Обавештења

НАЦРТ ИЗМЕНЕ ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ БРЗЕЋЕ-КОПАОНИК

Општинско веће општине Брус, оглашава поновљени јавни увид у нацрт измене дела плана генералне регулације за насеље Брзеће-Копаоник, целина 6  (зона скијалишта) и дела целине 3 (централна туристичка зона Бела река) документ можете преузети овде.

Измена дела Плана генералне регулације за насеље Брзеће-Копаоник целина 6 (зона скијалиште) и дела целине 3 (централна туристичка зона Бела река) можете преузети овде.

Графички део можете преузети овде.

Текстуални део можете преузети овде.

Графички збирни део можете преузети овде.

Leave a Comment