Обавештења

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (ПАВЛОВИЋ М. ТОМИСЛАВА) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (ДРИЊАКОВИЋ МИРЈАНУ, БОЖАНОВИЋ МИЛИЈАНУ И ДР.) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (КАТАНЧЕВИЋ С. МИЛEНА) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (ШОВИЋ Д. ВОЈИСЛАВА) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (ШОВИЋ Д. ВОЈИСЛАВА) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (ВУКОВИЋ М. ДАМЊАНА) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (ВУКОВИЋ С. БУДИМИРА И ВУКОВИЋ Д. ДРАГАНА) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (ГАШИЋ В. МИЉОЈКУ) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (МАТИЋ Ж.ДРАГИШУ И МАТИЋ Ж.ЗЛАТКА) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (ЉУБОЈЕВИЋ Д. ЉИЉАНУ) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (ВАЉАРЕВИЋ Д. МИЛАНУ) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (ШОВИЋ Д. СЛАВОЉУБ) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (НИКОЛИЋ В. НИКОЛУ) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (ВАЉАРЕВИЋ М. ГОРАНА) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (ВАЉАРЕВИЋ Д. МИЛАНА) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (ШИНДИЋ Љ. СНЕЖАНУ) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (МАРЈАНОВИЋ М. ЈОВАНУ) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (ВУКАЈЛОВИЋ М. ГРАДИМИРА) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (ВУКАЈЛОВИЋ М. ДРАГАНУ) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (WЕYЕR MAРИНИ ILLINOISA) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (ВАЉАРЕВИЋ Д. МИЛАНА) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (ПЕЗЕР С. СНЕЖАНЕ) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (КАТАНЧЕВИЋ С. МИЛЕНУ) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (ЛАЗАРЕВИЋ Н. ЈАСМИНУ) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (ГАЈИЋ Д. МИЛАНУ,ГАЈИЋ Д. МИЛЕТУ, ГАЈИЋ Ж. ВЛАДИМИРА)  У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА (МИЛОЈЕВИЋ А. МИЛОВАНА) У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

Leave a Comment