Обавештења

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2021. ГОДИНИ

      Шалтер за предузетништво ПКС при Општини Брус, обавештава привреднике и предузетнике са територије Општине Брус да је расписан Јавни позив Министарства приривре за доделу бесповратних средстава и подношења захтева за кредит код Фонда за развој РС.
      Право да се пријаве на Јавни позив имају привредни субјекти са територије ЈЛС које припадају четвртој групи развијености (Општина Брус) и који задње две године не послују са губитком.
       Детаљне информације о условима, потребној документацији, намени средедстава и начину пријаве, можете погледати на линку:

Leave a Comment