Обавештења

Oбавештење о издавању Паркинг карти за особе са инвалидитетом

      Одсек за друштвене делатности, Општинске управе Брус, врши издавање Паркинг карти за особе са инвалидитетом за јавна паркиралишта. Издавање поменутих паркинг карти врши се на основу Правилника о утврђивању категорија особа са инвалидитетом која могу да користе јединствену инвалидску паркинг карту на јавним паркиралиштима, у ком су утврђени ближи услови за остваривање овог права. Захтеви за добијање паркинг карте за особе са инвалидитетом подносе се Општинској управи, Одсеку за друштвене делатности. Уз захтев се прилаже медицинска документација или решење ПИО фонда, саобраћајна дозвола на име корисника или члана породичног домаћинства, Лична карта корисника. Ближе информације могу се добити у згради Општинске управе Брус или на бр тел. 0373150212

Leave a Comment