Документа Новости Обавештења

Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину

    Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године – текст са синтезним и тематским картама можете преузети овде.

–         Графички прилози

– рефералне карте у Р 1:300.000: 1. „Намена простора” овде.

2. „Мрежа и систем урбаних центара и рурална подручја” овде.

3а. „Саобраћајна и електронска инфраструктура” овде.

3б. „Водопривредна и енергетска инфраструктура” овде.

4а. „Туризам и заштита простора” овде.

4б. „Животна средина” овде.

–         Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину, овде.

–         Оглас о покретању јавног увида, овде.

Leave a Comment