Јавни огласи Конкурси Општинска управа Брус

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БРУС

  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БРУС У ОДСЕКУ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ОДСЕКУ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВНОТНЕ СРЕДИНЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

НАПОМЕНА:

ЈАВНИ КОНКУРС ОБЈАВЉЕН ЈЕ У ДНЕВНОМ ЛИСТУ “ПОЛИТИКА” 01.07.2021.ГОДИНЕ.

Leave a Comment