Јавне набавке Документа Обавештења Општинска управа Брус

Позив за подношење понуда за набавку услуге – израде Пројекта за извођење за водовод Костићи-Милановићи

  На основу члана 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019) и Налога за сповођење поступка набавке број:404-140/2021-II

од 07.07.2021. године, Општинска управа општине Брус, овим путем упућује:

                                                               П О З И В

За подношење понуда за набавку услуге – израде Пројекта за извођење за водовод Костићи-Милановићи.

Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачима и објављује се на сајту општине Брус.

Позив садржи :

  1. Позив и образац понуде
  2. Прилог: Пројекат за грађевинску дозволу

Leave a Comment