Јавне набавке Јавни огласи/позиви Општинска управа Брус

Jaвна набавка за израду Плана детаљне регулације са стрaтешком проценом утицаја на животну средину број 8/2021

  Jaвна набавка за израду Плана детаљне регулације за делове грађевинског подручија насеља Златари, Богише, Разбојна и Равни  са стрaтешком проценом утицаја на животну средину.

Јавни позив можете преузети овде.

Leave a Comment