Новости

Обавештење о позиву за подношење понуда

arhitekte77356

Обавештавамо све заинтересоване понуђаче да у поступку набавке услуга Руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у оквиру четвртог подпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања.

Наручилац у поступку набавке је имплементациони партнер на пројекту Програма стамбеног збрињавања у Републици Србији , ,,ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд. Средства за набавку су обезбеђена из донаторских средстава, којима управља Банка за Развој Савета Европе.

http://piu.rs/tenders.php?id=33&p_id=187