Новости

Дани акредитације у Дому здравља Брус

Акредитација здравствених установа је процес континуираног унапређења квалитета рада и безбедности пацијента чији је циљ достизање вишег нивоа ефикасности и успешности у раду, као и веће задовољство корисника и давалаца здравствених установа. Овим процесом, акредитација коју спроводи Агенција за акредитацију здравствених установа Републике Србије помаже Дому здравља да открије могућности напретка и боље разуме циљеве и сложеност свог рада.На тај начин установа се може посветити краткорочним и дугорочним плановима за побољшање. Дом здравља Брус је пре три године успешно прошао процес оцењивања, а тако би требало да буде и ове године