Јавни огласи/позиви

Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради отуђења непокретности у јавној својини општине Брус

Назив јавнoг позива
Документација
Рок за достављање понуда
Извештај о поступку
ЈАВНИ ОГЛАС за прикупљање писмених понуда ради отуђења непокретности у јавној својини општине Брус
Јавни позив

Тридесет дана од објављивања у дневном листу “Политика“

Напомена: Јавни оглас објављен у дневном листу “Политика” дана 21.12.2016.године