Јавне набавке Општинска управа Брус

Јавна набавка мале вредности – добра – набавка нафтних деривата

Назив јавне набавке
Документација
Рок за достављање понуда
Извештај о поступку
Јавна набавка мале вредности – добра – набавка нафтних деривата
Конкурсна документација

07.10.2016. године у 14,00 часова.
Обавештење о закљученом уговору