Јавне набавке Општинско веће и Председник

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку радова бр.1 – изградња дома за децу ометену развоју Брус

Назив јавне набавке
Документација
Рок за достављање понуда
Извештај о поступку
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку радова бр.1-изградња дома за децу ометену развоју Брус
Измена конкурсне документације