Јавни огласи Документа

Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради отуђења непокрености у јавној својини Општине Брус

javnioglasi77356

Погледајте и преузмите:

Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради отуђења непокрености у јавној својини Општине Брус

Oглас je објављен у дневном листу “Политика”, 04.03.2017 године