Јавни огласи Јавни огласи/позиви Документа

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС-ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ОБЈЕКТА СТАРЕ ШКОЛЕ У КРИВОЈ РЕЦИ формирана Одлуком СО-е Брус бр. објављује:

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС-ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

Предмет јавног огласа је избор најповољнијег понуђача – закупца ради давања у закуп непокретности у јавној својини Општине Брус, и то објекта старе школе у селу Крива Река, на кат.парц.бр.1823/2 која је уписана у лист непокретности бр.2 КО Крива Река, укупна површина дела објекта који се издаје у закуп је 205 м2, на одређено време на период од 10 (десет) година, по почетној цени месечне закупнине од 50,00 динара по м2. Непокретност се издаје за потребе развоја производње и прераде млека. Објекат се издаје у виђеном стању.

Текст oгласа можете преузети овде.

Leave a Comment