Правилници, решења, извештаји

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Брус за 2020.годину можете преузети овде.

Упутство о примени одредаба члана 9 и 103. Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник РС”, број 18/2016) којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција (Обавештење)-(Образац 1– Изјава о достављању података).

Pешење о утврђивању прелиминарног обједињеног предлога годишњих програма задовољавања потреба и интереса грађана у области спорта у општини Брус за 2021. годину можете преузети. овде

Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације регије Копаоник можете преузети. овде

Решење о давању сагласности на годишњи план рада предшколске установе ,,Пахуљице” Брус за школску 2020/2021. годину можете преузети. овде

Извештај о раду Општинске управе општине Брус за 2018. годину можете преузети. овде

Решење о одобравању годишњих програма и додели средстава за финансирање годишњих програма у области спорта за 2020. годину можете преузети. овде

Pешење о утврђивању ревидираног прелиминарног обједињеног предлога годишњих програма задовољавања потреба и интереса грађана у области спорта у општини Брус за 2020. годину можете преузети. овде

Pешење о утврђивању прелиминарног обједињеног предлога годишњих програма задовољавања потреба и интереса грађана у области спорта у општини Брус за 2020. годину можете преузети. овде

Правилник о категоризацији спортских организација на територији општине Брус можете преузети. овде

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Брус. овде

Pешење о утврђивању прелиминарног обједињеног предлога годишњих програма задовољавања потреба и интереса грађана у области спорта у општини Брус за 2019. годину можете преузети. овде

Извештај о раду Општинске управе општине Брус за 2017. годину можете преузети. овде