Инспекцијски послови

План рада Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине за 2020. годину. овде

План рада грађевинске инспекције Општинске управе општине Брус за 2020.годину. овде

Извештај о раду Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средину за 2018. годину. овде

Извештај о раду грађевинске инспекције за 2018. годину. овде

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине. овде

План рада грађевинске инспекције Општинске управе општине Брус за 2019.годину. овде

Обавештење Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средину, на основу поднетог захтева носиоца пројекта “Vip mobile” 501-9/2018-IV-07. овде

План рада инспекције за заштиту животне средине у 2018. години. овде

Записник са друге седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора. овде

Предлог плана рада одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине за 2018.годину.  овде

Контролне листе Одсека за инспекцијске послове пољопривреду,водопривреду и заштиту животне средине. овде

План рада грађевинске инспекције општинске управе општине Брус за 2018.годину. овде

Обавештење Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средину, на основу поднетог захтева носиоца пројекта “Vip mobile”. овде

Извештај о раду за 2017.годину Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине. овде