ОГЛАСНА ТАБЛА

2020. ГОДИНА

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку бр: 042-208-00-06/2020-00015 од 07.03.2020.године -Обрадов (Радиша) Јелена из Велике Грабовнице

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2020-00015 од 07.03.2020. године- Танасковић (Светомир) Стефан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00041 од 10.03.2020. године-Вукојевић (Ранко) Милутин из Дренове

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00040 од 09.03.2020. године- Лазаревић (Ђорђе) Милосав из Ботуње

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2020-00014 од 05.03.2020. године- Милојковић (Милутин) Дарко из Горњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу лишавања пословне способности бр: 042-208-00-14/2020-00003 од 09.03.2020. године- Трифуновић (Радован) Радица из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу лишавања пословне способности бр: 042-208-00-14/2020-00004 од 09.03.2020. године- Лазаревић (Драгослав) Јован из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00039 од 09.03.2020. године- Лапчевић (Драгић) Гроздан из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00038 од 09.03.2020. године- Крстин (Цветан) Милица из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00037 од 09.03.2020. године- Живанчевић (Радослав) Гордана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00036 од 06.03.2020. године- Павловић (Стојан) Раднеко из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00036 од 06.03.2020. године- Којић (Братислав) Јулија

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00037 од 06.03.2020. године- Јанковић (Милун) Ивана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00035 од 06.03.2020. године- Терзић (Милан) Љубинка из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00035 од 05.03.2020. године- Петровић (Предраг) Јелена из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00034 од 05.03.2020. године- Ђорђевић (Дојчин) Сузана из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00034 од 05.03.2020. године- Живковић (Обрад) Младен из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00033 од 03.03.2020. године- Милошеваћ (Божидар) Миодраг из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00032 од 02.03.2020. године- Лукић (Будимир) Миломир из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00031 од 02.03.2020. године- Радојевић (Арса) Донка из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00030 од 28.02.2020. године- Шуловић (Станисав) Славка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00033 од 28.02.2020. године- Станић (Добрица) Анђелија

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00032 од 28.02.2020. године- Божић (Раденко) Невена

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00031 од 26.02.2020. године- Лапчевић (Зоран) Бојан

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00030 од 26.02.2020. године- Обрадовић (Сретен) Бранислав

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00029 од 26.02.2020. године- Мамутовић (Наташа) Слободан

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00029 од 25.02.2020. године- Малинић (Веселин) Милева из Милентије

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2020-00016 од 12.02.2020. године- Грчак (Драган) Немања из Доњег Липовца

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку бр: 042-208-00-06/2020-00016 од 12.02.2020.године – Станковић (Зоран) Драгана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00028 од 24.02.2020. године- Весић (Цветко) Ружа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00027 од 24.02.2020. године- Николић (Живадин) Радмила

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00026 од 24.02.2020. године- Живановић (Драгутин) Властимир

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00028 од 20.02.2020. године- Станић (Милен) Лазар

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00027 од 18.02.2020. године- Стојановић (Радован) Марина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00025 од 18.02.2020. године- Миљојковић (Драган) Иван

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00026 од 14.02.2020. године- Ваљаревић (Добрица) Предраг

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00024 од 13.02.2020. године- Марковић (Бранимир) Предраг

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00023 од 13.02.2020. године- Ђорђевић (Предраг) Милош

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00024 од 13.02.2020. године- Милованчевић (Радош) Драгиња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00025 од 13.02.2020. године- Спасић (Никола) Андријана

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку по основу промене података о месту пребивалишта бр: 042-208-00-07/2020-00016 од 10.02.2020.године -Лукић (Драган) Далибор

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку по основу промене података о месту пребивалишта бр: 042-208-00-07/2020-00017 од 10.02.2020.године -Гавриловић (Милорад) Сузана

Решење за исправку имена мајке по захтеву Митић Слободана из Оџака, Карађорђева 32. број: 201-1/2020-IV-02 од 05.02.2020.године

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2020-00004 од 10.02.2020. године- Марковић (Часлав) Марко

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку по основу промене података о месту пребивалишта бр: 042-208-00-07/2020-00013 од 10.02.2020.године -Марковић (Тиосав) Часлав

Решење о поништавању уписа бр: 200-8/2020-IV од 18.02.2020. године- Милош Цветковић рођен у месту Крива Река

Решење о поништавању уписа бр: 200-7/2020-IV од 18.02.2020. године- Веселинка Илић рођена у месту Стануловиће

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку по основу промене података о месту пребивалишта бр: 042-208-00-07/2020-00011 од 04.02.2020.године – Здравић (Србислав) Александар

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2020-00003 од 27.01.2020.године – Кнежевић (Зоран) Горан

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2020-00008 од 30.01.2020. године- Кричак (Богислав) Анђела из Жуња

Решење о поништавању уписа бр: 200-5/2020-IV од 04.02.2020. године

Решење о поништавању уписа бр: 200-2/2020-IV од 04.02.2020. године

Решење о поништавању уписа бр: 200-3/2020-IV од 04.02.2020. године

Решење о поништавању уписа бр: 200-6/2020-IV од 05.02.2020. године

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2020-00010 од 30.01.2020. године- Јочић (Ивица) Томица из Богиша.

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку по основу промене пребивалишта бр: 042-208-00-07/2020-00009 од 23.01.2020.године – Миљковић (Славољуб) Срећко из Стројинаца

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку по основу промене пребивалишта бр: 042-208-00-07/2020-00008 од 20.01.2020.године – Ђокић (Дејан) Марина из Бруса

Решење о измени података бр: 042-208-00-06/2020-00002 од 16.01.2020.године – Ђокић (Дејан) Марина из Града

Решење о измени података бр: 042-208-00-07/2020-00005 од 16.01.2020.године – Ђокић (Радован) Младен из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00159 од 30.12.2019. године- Пршић Milla из Криве Реке

2019. ГОДИНА

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-0075 од 21.12.2019.године- Марковић (Драгољуб) Петар из Криве Реке

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-0074 од 21.12.2019.године-Ђурић (Драган) Урош из Криве Реке

Решење о измени података бр: 042-208-00-07/2019-00093 од 17.12.2019.године- Гашић (Славко) Зоран и   0з Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-0073 од 17.12.2019.године- Гошић (Бпжидар) Нада

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-0072 од 17.12.2019.године- Гошић (Драгослав) Боривоје

Решење о измени података бр: 042-208-00-07/2019-00092 од 10.12.2019.године-Петровић (Димко) Милан

Решење о измени података бр: 042-208-00-07/2019-00087 од 25.11.2019.године-Ралић (Раде) Данијела

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00149 од 18.11.2019. године- Гавриловић (Зоран) Михајло

Решење за брисање дуплог уноса Катарине Грујић под текућим бројем 1 за 1986 годину бр: 200-10/2019-IV-02 од 13.11.2019.године

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00145 од 30.10.2019. године- Рилак Даница из Грашеваца

Решење о измени података бр: 042-208-00-06/2019-00070 од 06.11.2019.године- Дорфер Снежана из Брус

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00140 од 30.10.2019. године- Јовић (Раде) Данијела из Кобиља

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00141 од 30.10.2019.године- Збиљић (Далибор) Вељко из Бруса, Краља Петра Првог 132

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-00055 од 09.10.2019.године- Шундић-Стеул (Миливоје) Јелица из Будиловине  објављено дана 23.10.2019.године 

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-00051 од 09.10.2019.године- Јотић (Хранислав)  Александра из Будиловине објављено дана 23.10.2019.године

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-0052 од 01.10.2019.године- Малинић Марија из Милентије

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00127 од 09.10.2019.године- Вуковић (Горан) Саша из Бруса, Стевана Немање бр 5

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00124 од 01.10.2019.године- Грчак (Радан) Миљан из Бруса, Карађорђева бр 25

Решење о измени података по основу допуне места пребивалишта бр: 042-208-00-07/2019-00052 од 18.06.2019.године- Бићанин Радмила из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00065 од 20.05.2019.године- Рилак Андреја из Криве Река

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00064 од 20.05.2019.године- Рилак Андријана из Криве Река

Решење о измени података по основу допуне места пребивалишта бр: 042-208-00-07/2019-00027 од 29.03.2019.године- Петровић Милан из Бруса

Решење о измени података по основу допуне места пребивалишта бр: 042-208-00-07/2019-00028 од 29.03.2019.године- Павловић Милан из Бруса

Решење о измени података на основу промене података о месту пребивалишта бр: 042-208-00-07/2019-00029 од 29.03.2019.године- Здравковић Игор из Батота

Решење о измени података бр: 042-208-00-06/2019-00012 од 22.03.2019.године- Бојовић Тијана из Бруса

Решење о допуни података бр: 042-208-00-06/2019-00010 од 28.02.2019.године- Миљковић Тодоровић Емина из Игроша

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00035 од 12.03.2019.године- Стојановић Тамара из Игроша

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-00016 од 28.02.2019.године- Урошевић Александар из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00034 од 12.03.2019.године- Пршић Милица из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00029 од 28.02.2019.године- Милосављевић Данијела из Лепенца

Решење о измени података бр: 042-208-00-06/2019-00008 од 21.02.2019.године- Златановић Грујић Маја из Богиша

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-00017 од 05.03.2019.године- Савић Милунка из Бруса

Решење о измени података на основу промене података о месту пребивалишта бр: 042-208-00-07/2019-00019 од 28.02.2019.године- Симић Јовица из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00025 од 18.02.2019.године- Савић Душан из Игроша

Решење о измени података на основу допуне места пребивалишта бр: 042-208-00-07/2019-00015 од 25.02.2019.године- Дачковић (СЛОБОДАН) Страхиња из Бруса

Решење о измени података на основу промене података о месту пребивалишта бр: 042-208-00-07/2019-00012 од 18.02.2019.године- Станић Небојша из Велике Грабовнице

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-01/2019-00013 од 18.02.2019.године- Златановић Маја из Богиша

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00019 од 11.02.2019.године- Милојевић Андријана из Криве Реке

Решење о измени података бр: 042-208-00-06/2019-00005 од 18.02.2019.године- Младеновић (Јовица) Ана из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-0010 од 11.02.2019.године- Васић (Драган) Тијана из Жуња

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-0009 од 11.02.2019.године- Костић (Верољуб) Валентина из Жуња

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-00011 од 11.02.2019.године- Даниловић Данијела из Тршановаца

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00018 од 11.02.2019.године- Бишевац Катарина из Дртеваца

Решење о промени личних података бр: 042-208-00-06/2019-00001 од 17.01.2019.године– Обрадов Драгица из Кобиља