ОГЛАСНА ТАБЛА

2020. ГОДИНА

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00188 од 01.09.2020. године – Бучић (Миленко) Ђурђе из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00187 од 01.09.2020. године – Михајловић (Станисав) Добрила из Бозољина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00186 од 01.09.2020. године – Недељковић (Световид) Милоје из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00093 од 31.08.2020. године – Видојевић (Дарко) Никола 

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00185 од 28.08.2020. године – Виријевић (Теофил) Милоје из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00184 од 28.08.2020. године – Стефановић (Момчило) Милун из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00183 од 28.08.2020. године – Миловановић (Милош) Радован из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00090 од 24.08.2020. године – Милићевић (Горан) Ана 

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00089 од 20.08.2020. године – Јовић (Војимир) Стефан

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00182 од 24.08.2020. године – Максимовић (Богосав) Миленко из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00181 од 19.08.2020. године – Стошовић (Трифун) Станисав из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00180 од 17.08.2020. године – Катанчевић (Зарије) Никола из Мале Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00179 од 16.08.2020. године – Радуловић (Радула) Стојан из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00178 од 16.08.2020. године – Мијаиловић (Миленко) Милана из Блажева

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-37/2020-IV – Милибор Исаиловић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-36/2020-IV – Недељко Недељковић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-35/2020-IV – Недељко Недељковић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-34/2020-IV – Марија Милосављевић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-33/2020-IV – Танасија Мијаиловић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-32/2020-IV – Вукосав Раденковић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-31/2020-IV – Благоје Којић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-30/2020-IV – Драган Чаловеић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-29/2020-IV – Здравко Савић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-28/2020-IV – Љубинка Николић 

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-27/2020-IV – Томислав Вучић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-26/2020-IV – Велимирка Радивојевић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-25/2020-IV – Милка Ђорђевић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-24/2020-IV – Радојка Тодосијевић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-23/2020-IV – Владен Весић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-22/2020-IV – Милутин Вучковић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-21/2020-IV – Данило Судимац

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-20/2020-IV – Зоран Павличевић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-19/2020-IV – Миленко Весић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-18/2020-IV – Зорица Мијаиловић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-17/2020-IV – Момирка Јаковљевић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-16/2020-IV – Емина Озбег

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-15/2020-IV – Александар Савић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-14/2020-IV – Драган Раичевић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-13/2020-IV – Славица Тамбурић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-12/2020-IV – Гмитар Обрадовић

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00175 од 11.08.2020. године-Вучковић (Јован) Момирка из  Шошића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00174 од 11.08.2020. године-Анђелић (Милен) Стојко из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00172 од 10.08.2020. године-Луковић (Аксентије) Станимир из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00171 од 06.08.2020. године – Вучић (Крсман) Росанда из Ђерекара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00170 од 06.08.2020. године-Радмановаћ (Момир) Нада из Кочина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00169 од 05.08.2020. године-Виријевић (Радослав) Благо из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00168 од 05.08.2020. године-Стевановић (Петар) Милош из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00167 од 04.08.2020. године-Шљивић (Радисав) Радунка из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00166 од 04.08.2020. године-Филиповић (Станко) Миливоје из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00165 од 03.08.2020. године- Синђелић (Милен) Милан из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00164 од 03.08.2020. године- Јаковљевић (Рисантије) Горјан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00163 од 03.08.2020. године-Буковац (Милош) Кренислав из Жилинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00162 од 03.08.2020. године- Божановић (Ненад) Милић из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00161 од 03.08.2020. године- Минић (Богдан) Љубинка из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00160 од 03.08.2020. године-Видојевић (Љубисав) Јованка из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00159 од 03.08.2020. године- Урошевић (Станоје) Станица из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00158 од 03.08.2020. године- Миловановић (Радован) Милорад из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00157 од 03.08.2020. године- Ружић (Светомир) Радивоје из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00156 од 03.08.2020. године- Илић (Животије) Катица из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00155 од 03.08.2020. године- Милосављевић (Радоје) Ратомир из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00154 од 03.08.2020. године- Пршић (Ивко) Милутин из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00153 од 03.08.2020. године- Максимовић (Вукосав) Новица из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00152 од 03.08.2020. године- Стајић (Момчило) Иванка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00151 од 03.08.2020. године- Јовановић (Стеван) Петар из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00150 од 03.08.2020. године- Станковић (Божина) Драгојла из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00149 од 03.08.2020. године- Милановић (Радисав) Жарко из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00148 од 03.08.2020. године- Марјановић (Радослав) Радоје из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00147 од 03.08.2020. године- Радојковић (Радојко) Милослав из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00146 од 03.08.2020. године- Ковачевић (Живан) Вемија из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00145 од 03.08.2020. године- Спасић (Миодраг) Јован из Витоша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00088 од 24.07.2020. године – Павловић (Драгобран) Јелена

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00087 од 27.07.2020. године – Јовановић (Златимир) Марина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00086 од 24.07.2020. године – Бозољац (Зоран) Милица 

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00085 од 23.07.2020. године – Грубнић (Драган) Ева

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2020-00088 од 17.07.2020. године- Кастро (Филип) Рајан из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00144 од 17.07.2020. године- Божановић (Јовица) Стана из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00143 од 17.07.2020. године- Петровић (Цветко) Драгољуб из Бозољина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00142 од 17.07.2020. године- Московљевић (Василије) Добривоје из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00141 од 17.07.2020. године- Татић (Радојица) Милица из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00140 од 17.07.2020. године- Грчак (Михајло) Драган из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00139 од 17.07.2020. године- Миљковић (Растислав) Љубомир из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00138 од 17.07.2020. године- Чолић (Миљко) Миленија из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00137 од 17.07.2020. године- Митровић (Аксентије) Ненад из Горњих Левића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00084 од 17.07.2020. године – Марковић (Миодраг) Милош

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00083 од 16.07.2020. године – Живковић (Горан) Срђан

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00082 од 16.07.2020. године – Вељић (Александар) Снежана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00081 од 16.07.2020. године – Вељић (Мирослав) Ратко

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00080 од 16.07.2020. године – Живковић (Горан) Марија

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00079 од 15.07.2020. године – Стојановић (Зоран) Душан

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00136 од 09.07.2020. године- Збиљић (Радич) Миљко из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00135 од 09.07.2020. године- Збиљић (Александар) Светозар из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00134 од 09.07.2020. године- Вукојевић (Вукомир) Југослав из Дренове

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00133 од 09.07.2020. године- Кричак (Милутин) Слободан из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00132 од 09.07.2020. године- Симић (Миодраг) Михајло из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00131 од 09.07.2020. године- Здравић (Милан) Милосав из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00130 од 09.07.2020. године- Мијајловић (Мирко) Марко из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00129 од 07.07.2020. године- Обрадовић (Радомир) Станисава из Горњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00128 од 07.07.2020. године- Каламковић (Милош) Љубиша из Будиловине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00127 од 07.07.2020. године- Николић (Светомир) Љубодраг из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00126 од 07.07.2020. године- Вулетић (Светомир) Зорка из Града

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00125 од 07.07.2020. године- Алексић (Ђорђе) Петар из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00124 од 07.07.2020. године- Ђурђевић (Љубисав) Мирјана из Жилинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00123 од 07.07.2020. године-Радмановић (Синиша) Младен из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00078 од 06.07.2020. године- Виријевић (Радула) Далибор

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00077 од 06.07.2020. године – Стојановић (Бобан) Немања

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00076 од 02.07.2020. године – Савић (Ђорђе) Данијела

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00075 од 01.07.2020. године- Павловић (Милован) Игор

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00122 од 01.07.2020. године- Стефановић (Мирослав) Вујица

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00121 од 01.07.2020. године- Арсић (Обрад) Ратомирка из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00120 од 01.07.2020. године- Дубовац (Радоје) Миодраг из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00119 од 01.07.2020. године- Јовић (Станимир) Илинка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00074 од 30.06.2020. године – Симић (Ратомир) Лазар

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00073 од 29.06.2020. године – Марковић (Драгољуб) Петар

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00118 од 25.06.2020. године- Лазаревић (Руменка) Војимир из Домишевине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00117 од 25.06.2020. године- Радмановац (Раденко) Трифун из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00070 од 25.06.2020. године – Тошић (Братислав) Миле

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00069 од 25.06.2020. године – Тошић (Милутин) Марија

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00068 од 25.06.2020. године – Петровић (Предраг) Алекса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00116 од 25.06.2020. године- Томић (Живан) Љубинка из Златара

 Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00115 од 24.06.2020. године-Топаловић (Душан) Иванка из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00114 од 24.06.2020. године- Тодоровић (Миловид) Радосава из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00066 од 23.06.2020. године – Божановић (Милисав) Радица

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00113 од 22.06.2020. године-Недељковић (Никола) Велимир из Равниште

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00112 од 22.06.2020. године- Лазаревић (Михаило) Љубинка из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00111 од 22.06.2020. године- Којић (Светолик) Здравко из Белог Поља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00110 од 22.06.2020. године-Јевтић (Славољуб) Владан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00109 од 22.06.2020. године-Мијајловић (Глигорије) Миломир из Милентије

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00108 од 22.06.2020. године-Милић (Љубомир) Радинка из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00107 од 22.06.2020. године-Михајловић (Никола) Радосав из Милентије

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00106 од 22.06.2020. године-Михајловић (Антоније) Петар из Милентије

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00105 од 22.06.2020. године-Симић (Максим) Драгослава из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00104 од 22.06.2020. године-Савић (Десимир) Давид из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00103 од 22.06.2020. године-Станић (Драгослав) Милан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00102 од 22.06.2020. године-Стојковић (Предраг) Радивоје из Кочина

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2020-00044 од 05.06.2020. године- Марковић (Миодраг) Милош из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00101 од 05.06.2020. године- Милановић (Светомир) Милица из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00100 од 05.06.2020. године- Симић (Божидар) Милоје из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00099 од 05.06.2020. године- Дачковић (Милутим) Миливоје из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка  бр: 042-208-00-32/2020-00002 од 05.06.2020. године- Усеиновић (Горан) Раде из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00065 од 05.06.2020. године – Милошевић (Саша) Ана 

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00098 од 04.06.2020. године- Михајловић (Јован) Милош из Милентије

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00097 од 04.06.2020. године- Миленковић (Велисав) Љубинка из Судимља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00064 од 03.06.2020. године – Шовић (Славољуб) Марко 

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00063 од 03.06.2020. године – Радисављљевић (Милета) Милош 

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00096 од 02.06.2020. године- Радојичић (Мијајло) Ђорђе из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00095 од 02.06.2020. године- Татић (Татомир) Мирко из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00094 од 02.06.2020. године- Живановић (Хранислав) Живко из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00092 од 02.06.2020. године- Пецић (Радољуб) Миленко из Будиловине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00062 од 02.06.2020. године – Радмановац (Милан) Катарина 

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00061 од 02.06.2020. године – Арсић (Саша) Сања 

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2020-00039 од 02.06.2020. године- Кнежевић (Света) Невенка из Бруса

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку бр: 042-208-00-06/2020-00024 од 01.06.2020.године – Јовановић (Срећко) Тања из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00091 од 01.06.2020. године- Живановић (Владен) Славка из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00060 од 01.06.2020. године – Јовановић (Срећко) Тања 

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00059 од 01.06.2020. године – Стефановић (Зоран) Александар 

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00058 од 29.05.2020. године- Даниловић (Жарко) Мирослава из Доње Исево, Лепосавић

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00056 од 29.05.2020. године- Лазаревић (Милен) Крстина из Јелакца, Александровац

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00055 од 29.05.2020. године- Рилак (Радивоје) Смиљана из Криве Реке

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-000154од 29.05.2020. године- Спасић (Драгољуб) Љубомир из Горњих Левића

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00053 од 29.05.2020. године- Радовић (Милисав) Радован из Ковиља, Нови Сад

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00052 од 29.05.2020. године- Милетић (Драгиша) Милица из Дољих Ратаја, Александровац

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00051 од 29.05.2020. године- Лапчевић (Гвозден) Милосија из Рокца, Александровац

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00050 од 29.05.2020. године- Вукајловић (Драгољуб) Миљко из Велике Грабовнице

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00049 од 29.05.2020. године- Јовановић (Бошко) Марко из Горњих Левића

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00048 од 29.05.2020. године- Миодраговић (Р) Драгина из Гоча, Врњачка Бања

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00047 од 29.05.2020. године- Аздејковић (Владисав) Миланка из Мале Врбнице

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00046 од 29.05.2020. године- Урошевић (Обрен) Миладија из Тршановаца

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00045 од 29.05.2020. године- Ћирић (Славко) Катарина из Доњих ратаја, Александровац

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00044 од 29.05.2020. године- Ракићевић (Живадин) Новица из Лепенца

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00043 од 29.05.2020. године- Шовић (Марко) Никола из Ботуње 

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00042 од 29.05.2020. године- Шовић (Миодраг) Смиљана из Ботуње 

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00041 од 29.05.2020. године- Јовичић (Драгиша) Зоран из Горњег Ступња

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00040 од 29.05.2020. године- Милановић (Радисав) Жарко из Лепенца

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00039 од 29.05.2020. године- Милетић (Сретен) Андреја из Лаћиследа

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00038 од 29.05.2020. године- Радисављевић (Обрен) Андреја

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00037 од 29.05.2020. године- Крстић (Михајло) Милосија из Горњих Левића

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00036 од 29.05.2020. године- Варинац (Драгослав) Василије из Љубинаца, Александровац

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00035 од 29.05.2020. године- Мијатовић (Мирко) Сава из Доброљубаца, Александровац

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00034 од 29.05.2020. године- Вељковић (Милан) Славомир из Ковачи, Рашка

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00033 од 29.05.2020. године- Ђорђевић (Вукадин) Нада из Новака, Александровац

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00032 од 29.05.2020. године- Филиповић (Никола) Милијана из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00031 од 29.05.2020. године- Ковачевић (Славимир) Радојка  из Блажева

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00030 од 29.05.2020. године- Бошковић (Радојко) Биљана из Жуња

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00029 од 29.05.2020. године- Милутиновић (Илија) Слободанка из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00028 од 29.05.2020. године- Чолић (Миљко) Миленија из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00027 од 29.05.2020. године- Пршић (Аксентије) Недељка из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00026 од 29.05.2020. године- Васовић (Димитрије) Вера из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00025 од 29.05.2020. године- Миловановић (Милорад) Михајло из Бозољина

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00023 од 29.05.2020. године- Митровић (Аксентије) Ненад из Горњих Левића

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00022 од 29.05.2020. године-Пуношевац (Милен) Љубомир из Доброљубаца, Александровац

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00021 од 29.05.2020. године- Качаревић (Александар) Зоран из Дубаца

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00020 од 29.05.2020. године- Миленковић (Велисав) Љубисав из Судимља

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00019 од 29.05.2020. године- Дељанин (Драгутин) Милана из Горњег Липовца

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00018 од 29.05.2020. године- Жарковић (Радомир) Олга из Ракље, Александровац

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00017 од 29.05.2020. године- Стевовић (Радојко) Дивна из Мале Грабовнице

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00016 од 29.05.2020. године- Арсић (Богосав) Десанка из Белог Поља

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00015 од 29.05.2020. године- Типсаревић (Светислав) Надежда из Мале Врбнице

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00014 од 29.05.2020. године- Божић (Божа) Драгоје из Бозољина

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00013 од 29.05.2020. године- Буковац (Ненад) Надежда из Жилинаца

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00012 од 29.05.2020. године- Лазовић (Вукота) Милоје из Разбојне

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00011 од 29.05.2020. године- Вуковић (Момчило) Владица из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00010 од 29.05.2020. године- Костић (Светозар) Милица из Трнаве, Рашка

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00009 од 29.05.2020. године- Јанићијевић (Марко) Росна из Кнежева

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00008 од 29.05.2020. године- Стевовић (Драгиша) Миљојка из Мале Грабовнице

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00007 од 29.05.2020. године- Радовић (Светислав) Нада из Стројинаца

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00006 од 29.05.2020. године- Крпић (Станко) Зорка из Врњачке Бање

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00005 од 29.05.2020. године- Крпић (Г) Драган из Руђинца, Врњачка Бања

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00058 од 29.05.2020. године – Шљивић (Славомир) Слободан

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00057 од 29.05.2020. године – Бекрић (Милен) Милан

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00056 од 29.05.2020. године – Коларевић (Живадин) Јована

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00090 од 29.05.2020. године- Вукајловић (Милен) Марија из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00089 од 29.05.2020. године- Марић (Милош) Љубинка из Будиловине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00088 од 29.05.2020. године- Црноглавац (Драги) Михајло из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00087 од 29.05.2020. године- Спасић (Чедомир) Радован из Горњих Левића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00086 од 29.05.2020. године- Стевишић (Ранко) Станисав из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00085 од 29.05.2020. године- Јанковић (Радомир) Љубосија из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00055од 28.05.2020. године – Врекић (Срећко) Ненад

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00054 од 27.05.2020. године – Савић (Горан) Стефан

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00084 од 27.05.2020. године- Петровић (Христивоје) Милисавка из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00083 од 27.05.2020. године- Попадић (Радојица) Милена из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00082 од 27.05.2020. године- Поповић (Радојица) Миља из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00081 од 27.05.2020. године- Илић (Милорад) Родољуб из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00080 од 27.05.2020. године- Павличевић (Данило) Предраг из Тршановаца 

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00079 од 27.05.2020. године- Тодоровић (Обрен) Драгиша из Шошића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00078 од 26.05.2020. године- Живанчевић (Драгомир) Александар из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00077 од 26.05.2020. године- Бекрић (Бождир) Радољуб из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00076 од 26.05.2020. године- Ђокић (Драгић) Миливоје из Дубаца

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2020-00031 од 26.05.2020. године- Бонџић (Радула) Виолета из Жиљака

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2020-00029 од 25.05.2020. године- Јовановић (Златимир) Марина из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00075 од 23.05.2020. године- Савић (Александар) Петар из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00053 од 23.05.2020. године – Дељанин (Раде) Невена

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку бр: 042-208-00-06/2020-00023 од 23.05.2020.године – Јовановић (Јован) Горица из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00074 од 22.05.2020. године- Филиповић (Филип) Босиљка из Игроша

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2020-00081 од 22.05.2020. године- Килицасан (Мурат) Керимацан из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2020-00073 од22.05.2020. године- Радмановац (Бојан) Борис из Дртеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00052 од 21.05.2020. године – Арсић (Рајко) Драган

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00051 од 21.05.2020. године – Мрљеш (Ненад) Филип из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2020-00058 од 12.05.2020. године- Здравић (Србислав) Немања из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00073 од 20.05.2020. године- Велимировић (Стражимир) Биљана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00050 од 20.05.2020. године – Пантић (Миломир) Данка 

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00049 од 19.05.2020. године – Милошевић (Зоран) Мирослава

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00048 од 18.05.2020. године – Ђурић (Драган) Урош

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00072 од 16.05.2020. године- Милетић (Десимир) Миланка из Доњег Левића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00071 од 16.05.2020. године- Радуловић (Милослав) Милка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00070 од 16.05.2020. године- Московљевић (Добривоје) Љубомир из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00047 од 15.05.2020. године – Јовић (Мирољуб) Александара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00046 од 15.05.2020. године – Рилак (Милен) Зорица

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00045 од 15.05.2020. године – Рилак (Милоје) Добривоје

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00069 од 11.05.2020. године- Чукурановић (Сибин) Анђелка из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00044 од 14.05.2020. године – Здравковић (Миљојко) Дијана из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00068 од 11.05.2020. године- Станић (Добривоје) Милија из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00067 од 11.05.2020. године-Миленковић (Лазар) Рада из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00066 од 11.05.2020. године- Рилак (Световид) Јованка из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00043 од 06.05.2020. године – Дељанин (Живадин) Зоран из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу отпуста из држављанства Републике Србије бр: 042-208-00-11/2020-00001 од 06.05.2020. године – Анђелић (Милутин) Саша из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00065 од 06.05.2020. године-Јотић (Милун) Милутин

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00064 од 06.05.2020. године-Цветковић (Радивоје) Милица из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00063 од 06.05.2020. године-Ратковић (Милисав) Мирко из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00062 од 06.05.2020. године-Гмијовић (Велисав) Станисава из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00061 од 06.05.2020. године-Радисављевић (Предраг) Раско из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00060 од 30.04.2020. године-Симоновић (Јеврем) Драгица из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00059 од 30.04.2020. године-Савић (Сибин) Ранко из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00058 од 28.04.2020. године-Блажић (Војислав) Јован из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00057 од 23.04.2020. године- Милићевић (Борисав) Ракина из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00056 од 23.04.2020. године- Шејић (Јован) Бранка из Шошића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00055 од 16.04.2020. године- Микуљанац (Милослав) Љубица из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00054 од 16.04.2020. године-Грчак (Радован) Рајко из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00053 од 06.04.2020. године-Бједов (Обрад) Спасенија из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00052 од 06.04.2020. године-Стевовић (Радисав) Световид из Жилинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00051 од 06.04.2020. године-Стојановић (Никодија) Добривоје из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00050 од 06.04.2020. године-Алексић (Тиодор) Миљојко из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00049 од 06.04.2020. године-Кричак (Милосав) Радица из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00048 од 01.04.2020. године-Попадић (Реља) Томислав из Паљевштице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00047 од 01.04.2020. године-Костић (Мијат) Гордан из Горњег Левића 

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00046 од 30.03.2020. године-Милосављевић (Миодраг) Милош из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00045 од 30.03.2020. године-Васић (Рајко) Станка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00044 од 18.03.2020. године-Бановић (Драгутин) Мирославка из Бруса 

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00042 од 18.03.2020. године- Савић (Југослав) Бојана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00042 од 16.03.2020. године- Радовић (Душан) Милија из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве места боравишта интерно расељеног лица бр: 042-208-00-16/2020-00006 од 14.03.2020. године- Радмановац (Здравко) Ружица

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве места боравишта интерно расељеног лица бр: 042-208-00-16/2020-00005 од 14.03.2020. године- Шиљковић (Александар) Валентина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве места боравишта интерно расељеног лица бр: 042-208-00-16/2020-00004 од 14.03.2020. године- Николић (Александар) Стана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве места боравишта интерно расељеног лица бр: 042-208-00-16/2020-00003 од 14.03.2020. године- Ћирковић (Стојан) Милорад

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве места боравишта интерно расељеног лица бр: 042-208-00-16/2020-00002 од 14.03.2020. године- Петровић (Славобор) Грујица

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве места боравишта интерно расељеног лица бр: 042-208-00-16/2020-00001 од 14.03.2020. године- Дончић (Крсто) Светлана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве места боравишта интерно расељеног лица бр: 042-208-00-05/2020-00003 од 14.03.2020. године- Симоновић (Драгомир) Видина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве места боравишта интерно расељеног лица бр: 042-208-00-05/2020-00001 од 14.03.2020. године-Лемпић (Божидар) Момирка

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00041 од 14.03.2020. године- Ђурић (Славица) Александар

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00040 од 14.03.2020. године- Павловић (Југослав) Славољуб

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00038 од 13.03.2020. године- Ракић (Срећко) Никола

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00039 од 13.03.2020. године- Јовановић (Златица) Катиса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка под редним бројем 23945  бр: 042-208-00-32/2020-00001 од 13.03.2020. године- Мијаиловић (Петар) Невенка

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку бр: 042-208-00-06/2020-00015 од 07.03.2020.године -Обрадов (Радиша) Јелена из Велике Грабовнице

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2020-00015 од 07.03.2020. године- Танасковић (Светомир) Стефан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00041 од 10.03.2020. године-Вукојевић (Ранко) Милутин из Дренове

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00040 од 09.03.2020. године- Лазаревић (Ђорђе) Милосав из Ботуње

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2020-00014 од 05.03.2020. године- Милојковић (Милутин) Дарко из Горњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу лишавања пословне способности бр: 042-208-00-14/2020-00003 од 09.03.2020. године- Трифуновић (Радован) Радица из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу лишавања пословне способности бр: 042-208-00-14/2020-00004 од 09.03.2020. године- Лазаревић (Драгослав) Јован из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00039 од 09.03.2020. године- Лапчевић (Драгић) Гроздан из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00038 од 09.03.2020. године- Крстин (Цветан) Милица из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00037 од 09.03.2020. године- Живанчевић (Радослав) Гордана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00036 од 06.03.2020. године- Павловић (Стојан) Раднеко из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00036 од 06.03.2020. године- Којић (Братислав) Јулија

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00037 од 06.03.2020. године- Јанковић (Милун) Ивана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00035 од 06.03.2020. године- Терзић (Милан) Љубинка из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00035 од 05.03.2020. године- Петровић (Предраг) Јелена из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00034 од 05.03.2020. године- Ђорђевић (Дојчин) Сузана из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00034 од 05.03.2020. године- Живковић (Обрад) Младен из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00033 од 03.03.2020. године- Милошеваћ (Божидар) Миодраг из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00032 од 02.03.2020. године- Лукић (Будимир) Миломир из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00031 од 02.03.2020. године- Радојевић (Арса) Донка из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00030 од 28.02.2020. године- Шуловић (Станисав) Славка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00033 од 28.02.2020. године- Станић (Добрица) Анђелија

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00032 од 28.02.2020. године- Божић (Раденко) Невена

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00031 од 26.02.2020. године- Лапчевић (Зоран) Бојан

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00030 од 26.02.2020. године- Обрадовић (Сретен) Бранислав

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00029 од 26.02.2020. године- Мамутовић (Наташа) Слободан

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00029 од 25.02.2020. године- Малинић (Веселин) Милева из Милентије

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2020-00016 од 12.02.2020. године- Грчак (Драган) Немања из Доњег Липовца

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку бр: 042-208-00-06/2020-00016 од 12.02.2020.године – Станковић (Зоран) Драгана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00028 од 24.02.2020. године- Весић (Цветко) Ружа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00027 од 24.02.2020. године- Николић (Живадин) Радмила

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00026 од 24.02.2020. године- Живановић (Драгутин) Властимир

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00028 од 20.02.2020. године- Станић (Милен) Лазар

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00027 од 18.02.2020. године- Стојановић (Радован) Марина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00025 од 18.02.2020. године- Миљојковић (Драган) Иван

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00026 од 14.02.2020. године- Ваљаревић (Добрица) Предраг

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00024 од 13.02.2020. године- Марковић (Бранимир) Предраг

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00023 од 13.02.2020. године- Ђорђевић (Предраг) Милош

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00024 од 13.02.2020. године- Милованчевић (Радош) Драгиња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00025 од 13.02.2020. године- Спасић (Никола) Андријана

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку по основу промене података о месту пребивалишта бр: 042-208-00-07/2020-00016 од 10.02.2020.године -Лукић (Драган) Далибор

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку по основу промене података о месту пребивалишта бр: 042-208-00-07/2020-00017 од 10.02.2020.године -Гавриловић (Милорад) Сузана

Решење за исправку имена мајке по захтеву Митић Слободана из Оџака, Карађорђева 32. број: 201-1/2020-IV-02 од 05.02.2020.године

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2020-00004 од 10.02.2020. године- Марковић (Часлав) Марко

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку по основу промене података о месту пребивалишта бр: 042-208-00-07/2020-00013 од 10.02.2020.године -Марковић (Тиосав) Часлав

Решење о поништавању уписа бр: 200-8/2020-IV од 18.02.2020. године- Милош Цветковић рођен у месту Крива Река

Решење о поништавању уписа бр: 200-7/2020-IV од 18.02.2020. године- Веселинка Илић рођена у месту Стануловиће

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку по основу промене података о месту пребивалишта бр: 042-208-00-07/2020-00011 од 04.02.2020.године – Здравић (Србислав) Александар

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2020-00003 од 27.01.2020.године – Кнежевић (Зоран) Горан

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2020-00008 од 30.01.2020. године- Кричак (Богислав) Анђела из Жуња

Решење о поништавању уписа бр: 200-5/2020-IV од 04.02.2020. године

Решење о поништавању уписа бр: 200-2/2020-IV од 04.02.2020. године

Решење о поништавању уписа бр: 200-3/2020-IV од 04.02.2020. године

Решење о поништавању уписа бр: 200-6/2020-IV од 05.02.2020. године

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2020-00010 од 30.01.2020. године- Јочић (Ивица) Томица из Богиша.

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку по основу промене пребивалишта бр: 042-208-00-07/2020-00009 од 23.01.2020.године – Миљковић (Славољуб) Срећко из Стројинаца

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку по основу промене пребивалишта бр: 042-208-00-07/2020-00008 од 20.01.2020.године – Ђокић (Дејан) Марина из Бруса

Решење о измени података бр: 042-208-00-06/2020-00002 од 16.01.2020.године – Ђокић (Дејан) Марина из Града

Решење о измени података бр: 042-208-00-07/2020-00005 од 16.01.2020.године – Ђокић (Радован) Младен из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00159 од 30.12.2019. године- Пршић Milla из Криве Реке

2019. ГОДИНА

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-0075 од 21.12.2019.године- Марковић (Драгољуб) Петар из Криве Реке

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-0074 од 21.12.2019.године-Ђурић (Драган) Урош из Криве Реке

Решење о измени података бр: 042-208-00-07/2019-00093 од 17.12.2019.године- Гашић (Славко) Зоран и   0з Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-0073 од 17.12.2019.године- Гошић (Бпжидар) Нада

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-0072 од 17.12.2019.године- Гошић (Драгослав) Боривоје

Решење о измени података бр: 042-208-00-07/2019-00092 од 10.12.2019.године-Петровић (Димко) Милан

Решење о измени података бр: 042-208-00-07/2019-00087 од 25.11.2019.године-Ралић (Раде) Данијела

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00149 од 18.11.2019. године- Гавриловић (Зоран) Михајло

Решење за брисање дуплог уноса Катарине Грујић под текућим бројем 1 за 1986 годину бр: 200-10/2019-IV-02 од 13.11.2019.године

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00145 од 30.10.2019. године- Рилак Даница из Грашеваца

Решење о измени података бр: 042-208-00-06/2019-00070 од 06.11.2019.године- Дорфер Снежана из Брус

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00140 од 30.10.2019. године- Јовић (Раде) Данијела из Кобиља

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00141 од 30.10.2019.године- Збиљић (Далибор) Вељко из Бруса, Краља Петра Првог 132

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-00055 од 09.10.2019.године- Шундић-Стеул (Миливоје) Јелица из Будиловине  објављено дана 23.10.2019.године 

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-00051 од 09.10.2019.године- Јотић (Хранислав)  Александра из Будиловине објављено дана 23.10.2019.године

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-0052 од 01.10.2019.године- Малинић Марија из Милентије

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00127 од 09.10.2019.године- Вуковић (Горан) Саша из Бруса, Стевана Немање бр 5

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00124 од 01.10.2019.године- Грчак (Радан) Миљан из Бруса, Карађорђева бр 25

Решење о измени података по основу допуне места пребивалишта бр: 042-208-00-07/2019-00052 од 18.06.2019.године- Бићанин Радмила из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00065 од 20.05.2019.године- Рилак Андреја из Криве Река

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00064 од 20.05.2019.године- Рилак Андријана из Криве Река

Решење о измени података по основу допуне места пребивалишта бр: 042-208-00-07/2019-00027 од 29.03.2019.године- Петровић Милан из Бруса

Решење о измени података по основу допуне места пребивалишта бр: 042-208-00-07/2019-00028 од 29.03.2019.године- Павловић Милан из Бруса

Решење о измени података на основу промене података о месту пребивалишта бр: 042-208-00-07/2019-00029 од 29.03.2019.године- Здравковић Игор из Батота

Решење о измени података бр: 042-208-00-06/2019-00012 од 22.03.2019.године- Бојовић Тијана из Бруса

Решење о допуни података бр: 042-208-00-06/2019-00010 од 28.02.2019.године- Миљковић Тодоровић Емина из Игроша

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00035 од 12.03.2019.године- Стојановић Тамара из Игроша

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-00016 од 28.02.2019.године- Урошевић Александар из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00034 од 12.03.2019.године- Пршић Милица из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00029 од 28.02.2019.године- Милосављевић Данијела из Лепенца

Решење о измени података бр: 042-208-00-06/2019-00008 од 21.02.2019.године- Златановић Грујић Маја из Богиша

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-00017 од 05.03.2019.године- Савић Милунка из Бруса

Решење о измени података на основу промене података о месту пребивалишта бр: 042-208-00-07/2019-00019 од 28.02.2019.године- Симић Јовица из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00025 од 18.02.2019.године- Савић Душан из Игроша

Решење о измени података на основу допуне места пребивалишта бр: 042-208-00-07/2019-00015 од 25.02.2019.године- Дачковић (СЛОБОДАН) Страхиња из Бруса

Решење о измени података на основу промене података о месту пребивалишта бр: 042-208-00-07/2019-00012 од 18.02.2019.године- Станић Небојша из Велике Грабовнице

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-01/2019-00013 од 18.02.2019.године- Златановић Маја из Богиша

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00019 од 11.02.2019.године- Милојевић Андријана из Криве Реке

Решење о измени података бр: 042-208-00-06/2019-00005 од 18.02.2019.године- Младеновић (Јовица) Ана из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-0010 од 11.02.2019.године- Васић (Драган) Тијана из Жуња

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-0009 од 11.02.2019.године- Костић (Верољуб) Валентина из Жуња

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2019-00011 од 11.02.2019.године- Даниловић Данијела из Тршановаца

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00018 од 11.02.2019.године- Бишевац Катарина из Дртеваца

Решење о промени личних података бр: 042-208-00-06/2019-00001 од 17.01.2019.године– Обрадов Драгица из Кобиља