План јавних набавки

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ – ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ БРОЈ: 2/2020

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ – ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ БРОЈ: 1/2020

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ –  ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ –  ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ –  ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2017. ГОДИНУ