План јавних набавки

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ -ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2020. Годину БРОЈ 6/2020

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ -ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2020. Годину БРОЈ 5/2020

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ -ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2020. Годину БРОЈ 4/2020

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ -ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2020. Годину БРОЈ 3/2020

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ -ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2020. Годину БРОЈ 2/2020

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ –  ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2020. годину, по новом Закону

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ – ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ БРОЈ: 2/2020

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ – ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ БРОЈ: 1/2020

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ –  ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ –  ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ –  ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2017. ГОДИНУ