Центар за социјални рад Брус са домским одељењем

Адреса: Ослободилачка бб, 37220 Брус

ПИБ: 101141209

МБ: 07327366

Шифра делатности: 8899 – социјални рад

В.Д. Директора: Далиборка Томић, Дипл.социјални радник

Контакт Телефони: 037/3825-665, 037/3827-008

e-mail: brus.csr@minrzs.gov.rs

Домско одељење налази се на адреси Краља Петра I бр 8, Брус

Контакт телефон: 037/3-827-750

Руководилац домског одељења Душица Мрљеш, мастер економиста

e-mail: domskoodeljenje@gmail.com