Одсек за друштвене делатности

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Овај Одсек врши послове који се односе на задоваљавање одређених потреба грађана утврђене Законом у области: образовања, културе, примарне здравствене заштите, дечје заштите, борачко-инвалидске заштите, информисања, спорта и народне одбране. Врши надзор над установама друштвене делатности, припрема критеријуме за њихово финансирање, обавља послове ученичког и студентског стандарда. Стара се и обезбеђује услове за рад ученика, развоја културно-уметничког аматеризма, заштите културних добара. Подстиче различите активности и програме младих и ствара услове за укључивање младих у друштвени живот, помаже у стварању услова за организоавање омладинских активности.

Послови борачко-инвалидске заштите и одбране и заштите

У оквиру ових послова доносе се решења о утврђивању статуса ратног и мирнодопског војног инвалида, цивилног инвалида рата, породичних инвалида и по палом борцу, решења о утврђивању права на месечно новчано примање, додатака за негу и помоћ, права на ортопедски додатак и др. У оквиру послова одбране и заштите предлажу се планови одбране и заштите и израђује план одбране локалне самоуправе и врши усклађивање са планом РС, предузимају се све мере за усклађивање припрема за одбрану и заштиту, израђују акта за цивилну заштиту.

Шеф Одсека

Радован Московљевић, професор одбране

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]