Графички део ПГР Брзеће-Копаоник

Подлога 1
Подлога 2
Постојеће стање
Планирана намена 1
Планирана намена 2
Саобраћај 1
Саобраћај 2
ПЈН са нумериком 1
ПЈН са нумериком 2
Изградња и регулација 1
Изградња и регулација 2
Зоне 1
Зоне 2
Инсталације 1
Инсталације 2
Заштита 1
Заштита 2
Спровођење 1
Спровођење 2