Разно

Јавни огласи/позиви Документа Обавештења Разно

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛИТЕТА “ЈАРАМ” НА КОПАОНИКУ У ОПШТИНИ БРУС И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛИТЕТА “ЈАРАМ”НА КОПАОНИК НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ